Du som arbetar med digital kommunikation har möjligtvis hört talats om WCAG men för dig som inte gör det är det kanske bara ännu en förkortning i mängden. WCAG står för Web Content Accessibility Guidelines och är världsomfattande rekommendationer för tillgängligt innehåll på webben. De består av 78 kriterier, indelade i tretton riktlinjer och kategoriserade i fyra principer. De fyra principerna är: möjlig att uppfatta, hanterbar, begriplig och robust. Värt att nämna är att de inte är framtagna av vilka som helst, utan av World Wide Web Consortium (W3C).

WCAG brukar delas in i tre nivåer: A, AA och AAA. I den första nivån prioriteras endast tillämpning av de allra viktigaste kriterierna, nivå AA omfattar fler kriterier och är dessutom ett lagkrav i EU, i den sista nivån tillämpas alla kriterier och är något som rekommenderas att följa även om det inte är ett lagkrav. Här kommer några exempel på kriterier som ingår:

  • beskriva med text allt innehåll som inte är text (A)
  • ge användaren möjlighet att pausa, stänga av eller sänka ljud (A)
  • skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm (AA)
  • se till att all text går att förstora (AA)
  • se till att koden validerar (A)

Här kan du hitta mer specifikt vilka kriterier som gäller på nivå AA och utvärdera din egen hemsida. Vi hoppas att du har digital tillgänglighet i åtanke när du skapar din hemsida och att det kan vara en lika viktig del som design. Tyvärr prioriteras det inte lika mycket men är väl värt att reflektera över och det kommer säkerligen att få en allt större roll i framtidens digitala kommunikation. Om du vill lära dig mer föreslår vi att du besöker DIGG:s hemsida och kikar runt där. Men om du behöver mer hjälp när det gäller tillämpning är du välkommen att höra av dig till oss!

Källor:
https://webbriktlinjer.se/lagkrav/folj-standarder-tillganglighet/
https://webbriktlinjer.se/wcag/?checklista

Dela gärna detta blogginlägg på sociala medier 😃