Process

Vi hjälper er kartlägga, simulera, skapa, förbättra och digitalisera era processer för att exekvera strategin och nå verksamhetens mål. Vårt team besitter bland annat expertis inom CRM (Customer Relationshiop Management), LMS (Learning Managment System), E-handel och Marketing automation.

Värdekedja

Vilka processer bygger upp er värdekedja så att ni kan nå era strategiska mål? Vi strukturerar och bryter ner mål och processer och kopplar dessa till digitala (stöd)system så att strategin bli konkret och greppbar.

Precess
Processoptimering

Processoptimering

Vi använder verktyg från www.promodel.com för att simulera och utföra prediktiv analys på era (framtida) verksamhetsprocesser. Genom att definera olika scenarier kan vi identifiera det mest effektiva sättat att arbeta på samt påvisa effekterna av förändrade arbetssätt utan att först göra verkliga förändringar.

Vad behöver du hjälp med?

Kontakta mig för ett förutsättningslöst samtal

Felix Sahlin

Håkan Jidéus

Digital verksamhetsutveckling