Hur vi skapar värde tillsammans

Vi hjälper er att öka försäljning och vinst genom beprövade strategier och aktiviteter för digital marknadsföring. Vi erbjuder tjänster inom strategi, marknad, innehåll och webb. Ni kanske behöver utveckla och designa en webbsida, synas i sociala medier eller göra en tillgänglighetsanalys? Vårt arbete görs för att ni ska kunna nå rätt målgrupp, möta era behov och uppnå era mål.

Hur vi arbetar

1

Analys

Vi analyserar er nuvarande digitala närvaro och marknadsföring, ser var det finns potential för förbättring och vilka steg vi kan ta framåt.

2

Planering

Tillsammans diskuterar vi era mål, förväntningar och ambitioner angående vårt samarbete samt förslag på strategi och handlingsplan.

3

Implementering

Vi går vidare med överenskommen strategi och handlingsplan. Samtidigt ger vi uppdateringen för att ni ska ha möjlighet att ge feedback.

4

Uppföljning

Vi följer upp, optimerar och analyserar arbetet för att säkerställa att vi uppnår önskade mål, resultat och nya behov som uppstår.

STRATEGI

Vi utvecklar digitala strategier som definierar konkurrensfördelar och de digitala lösningar som gynnar affärsnyttan och ökad tillväxt.

Analys

Vi hjälper er utföra en klassisk intern-, kund-, konkurrens- och omvärldsanalys. Därifrån går vi vidare med en SWOT analys (styrkor, svagheter, möjligheter, hot), definierar kärnkompetenser och framgångskriterier och avslutar med att identifiera era konkurrensfördelar. Allt i ljuset av er digitala marknadsnärvaro och digitaliseringsmognad.

Analys
Formulera strategin

Formulera strategin

Vilka är era relevanta marknadssegment? Vilka är de övergripande målen? Hur kan de brytas ner och formuleras per marknadssegment? Hur positionerar ni er i förhållande till era konkurrenter för att skapa konkurrensfördelar och hur kan ni utnyttja digitalisering för att nå era strategiska mål?

PROCESS

Vi hjälper er kartlägga, simulera, skapa, förbättra och digitalisera era processer för att exekvera strategin och nå verksamhetens mål. Vårt team besitter bland annat expertis inom CRM (Customer Relationshiop Management), LMS (Learning Managment System), E-handel och Marketing automation.

Värdekedja

Vilka processer bygger upp er värdekedja så att ni kan nå era strategiska mål? Vi strukturerar och bryter ner mål och processer och kopplar dessa till digitala (stöd)system så att strategin bli konkret och greppbar.

Precess
Processoptimering

Processoptimering

Vi använder verktyg från www.promodel.com för att simulera och utföra prediktiv analys på era (framtida) verksamhetsprocesser. Genom att definera olika scenarier kan vi identifiera det mest effektiva sättat att arbeta på samt påvisa effekterna av förändrade arbetssätt utan att först göra verkliga förändringar.

WEBB

Första intrycket är alltid viktigt och i en digital värld är det webbsidans design som står för det. Den kan bidra till att konvertera fler besökare till både leads och sales. Vi skapar en interaktiv design för er webbsida som engagerar besökare och förmedlar den bild som ni önskar att er målgrupp har av er.

Design för landningssida

Bakom varje lyckad annons finns en stark landningssida. En landningssida är den sida där besökaren “landar” efter att exempelvis ha klickat på en annons och dess innehåll uppmuntrar till handling. Det kan vara att fylla i ett formulär, registrera sig för ett nyhetsbrev eller göra ett köp. Genom att skapa en attraktiv design och struktur för er landningssida får vi annonsklick att bli konverteringar.

Design för landningssida
Webbplats

Webbplats

Behöver ert företag en webbsida? Vi utvecklar webbplatsen på testservrar där ni kan se framstegen i arbetet och få uppleva den i realtid. Det tillåter er också att se dess arkitektur och göra ändringar innan den görs tillgänglig för alla. Webbplatsen finns på vår server tills den är helt klar och därefter flyttas den till sin slutdestination.

SOCIALA MEDIER

SMM, social media marketing, är marknadsföring i digitala kanaler som exempelvis Facebook, Instagram och LinkedIn. Du kanske känner till dem sedan tidigare? Alltså plattformar där användare kan interagera med varandra och bidra med eget innehåll. Samtidigt som målet med SMM är att producera innehåll som engagerar mottagaren och leder till konvertering, vill man också få mottagaren att sprida innehållet vidare på sociala medier. Vi kan hjälpa er att ta fram en effektiv strategi men även upprätthålla en digital närvaro som engagerar och interagera med er målgrupp på sociala plattformar.

Skapa företagsprofil

Ni kanske inte har en sida än för ert företag på Facebook eller LinkedIn? Den kan fungera som en förlängning av er hemsida, med relevant information och som hjälper er att synas. Vi skapar en sida på sociala medier som möter era och er målgrupps behov, som driver trafik till er hemsida och andra kanaler på sociala medier.

Skapa företagsprofil
Social media management

Social media management

Kommunikation på sociala medier är en del av ert ansikte utåt och därför är det viktigt att den sköts ordentligt, med rätt ton och korta svarstider. Vi hjälper er att analysera och ta fram en strategi för att nå rätt målgrupp, skapa innehåll som talar till era nuvarande och potentiella kunder samt bevaka hur era sidor presterar.

SÖKMOTOROPTIMERING (SEO)

Sökmotoroptimering handlar om att öka företags synlighet i sökmotorers organiska sökresultat,  vilket betyder resultat som inte är betalda annonser i exempelvis Google. Det handlar alltså om att placera sig så högt upp som möjligt i dessa sökmotorer. För att lyckas krävs bland annat arbete med innehåll, struktur, länkar och nyckelord. Vi finns redo att göra jobbet!

Analys

Det börjar med en analys av er webbsida för att ta reda på hur den rankar organiskt och presterar i dagsläget samt vad era potentiella kunder använder för sökord. De bästa nyckelorden tas fram för er verksamhet och som har god sökvolym, måttlig konkurrens men också hög lönsamhet. I analysen ingår också att titta på konkurrenter.

Analys
Optimering

Optimering

Efter analysen påbörjas arbetet med att optimera webbsidan genom att förbättra rubriker, meta-beskrivningar, länkar och använda sig av relevanta nyckelord. Vi ger också förslag för fortsatt arbete med innehåll och struktur.

Aktivitetsrapporter

Vi erbjuder bevakning av er webbsida och arbete vid behov. Då tillhandahåller vi regelbundna och detaljerade uppdateringar om hur webbsidans SEO presterar, data om era besökare, mest hänvisade nyckelord och webbsidor, sidor som presterar bäst på er webbplats och en sammanställning av sökmotoraktivitet.

Aktivitetsrapporter

INNEHÅLL

Content marketing handlar om att skapa värdefullt innehåll i digitala kanaler som engagerar era målgrupper. Det kan vara allt från bilder, webbplatser, blogginlägg till videor och sociala medier – allt som ni kommunicerar till era kunder och potentiella kunder i egna kanaler. Content marketing hjälper till i köpprocessen genom att skapa uppmärksamhet och intresse för er produkt eller tjänst. Låt ert innehåll sköta jobbet att övertyga er målgrupp!

Strategi

För att kunna lyckas med content marketing och hitta det där som anses vara värdefullt av er målgrupp, krävs research och en tydlig strategi. Vi gör en omfattande analys för att ta fram rätt sökord, sedan diskuterar vi gemensamt era insikter och utmaningar för att kunna ta fram en strategi som är både effektiv och hållbar.

Strategi
Bild och video

Bild och video

Den visuella kommunikationen är ett kraftfullt verktyg för att fånga uppmärksamheten hos er önskade målgrupp. Den kan tala alla språk och förmedla känslor på ett effektivt sätt, samtidigt som det blir mer och mer populärt att använda sig av denna typ av kommunikation i digitala kanaler. Vi skapar bilder och videor för era digitala annonser, sociala medier, blogginlägg eller liknande – som kommer att hjälpa er att sticka ut från mängden.

Text

Även om bilder och videor blir allt vanligare använder vi oss fortfarande mycket av text. Väl uttryckta och formulerade meningar, tillsammans med rätt sökord, kan påverka hur besökare eller potentiella kunder agerar på er webbplats eller sida på sociala medier. Vi hjälper er att skriva SEO-vänliga nyhetsartiklar, rapporter, blogginlägg eller annan text som informerar, underhåller och i slutändan leder läsaren till handling.

Text

KAMPANJER

Mässor och reklamblad må ha sina fördelar men genom digital annonsering har ni möjlighet att nå fler i rätt målgrupp 24/7, till en lägre kostnad. Dessutom väljer ni själva enkelt hur mycket eller lite ni vill spendera. Vi hjälper er att skapa kampanjer, definiera målgrupper, ta fram effektiva annonser genom testning, spåra, optimera och rapportera.

Annonsering i sociala medier

En stor del av vår vardag spenderas på sociala medier och det har öppnat upp ett effektivare sätt för dig att nå din målgrupp. Vi hjälper dig att skapa och optimera kampanjer på Facebook, Instagram, LinkedIn och Twitter.

Annonsering i sociala medier
Annonsering på Google

Annonsering på Google

När du har en fråga, vad gör du då? Förmodligen gör du som majoriteten av internetanvändare och googlar fram ditt svar. Genom annonsering på Google har du möjlighet att synas och nå ut till människor som söker efter tjänster du erbjuder. Det kan också hjälpa dig och din webbplats att komma högre upp bland sökresultaten.

TILLGÄNGLIGHET

Digital tillgänglighet innebär att alla ska kunna ta del av tjänster och information på webbplatser och applikationer. Tillgänglighetskraven utgörs av fyra principer. Digital service ska vara: möjlig att uppfatta, hanterbar, begriplig och robust.

Tillgänglighet är ett lagkrav för den offentliga sektorn men även privata aktörer har mycket att vinna på att tillämpa samma principer. Genom att följa en särskild europeisk standard (EN 301 549 V2.1.2), Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1), och lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) kan webbplatser och mobila applikationer leva upp till kraven. Vi hjälper er gärna.

Analys

Vi kan göra en analys av er hemsida med fokus på tillgänglighet och användbarhet. Ni får sedan en tydlig rapport med dess styrkor och där det finns möjlighet för förbättring.

Analys
Handlingsplan

Handlingsplan

Baserat på tillgänglighetsanalysen av er hemsida skapar vi en handlingsplan för att åtgärda de delar som kan förbättras. Det kan vara allt från arbete med länkar, anpassa för mobil eller textalternativ för bilder.

Åtgärder

Till sist utför vi även och åtgärdar de punkter som finns med i handlingsplanen. Vi ser till att er hemsida lever upp till de lagar och krav som finns, inte bara för att göra lagstiftare glada men framför allt era besökare.

Åtgärder

Vad behöver du hjälp med?

Kontakta mig för ett förutsättningslöst samtal

Felix Sahlin
Håkan Jidéus
Digital verksamhetsutveckling
070 529 36 20
hakan.jideus@valueadd.se