Digital tillgänglighet

  • Vad är WCAG?

Vad är WCAG?

2021-10-07|

Du som arbetar med digital kommunikation har möjligtvis hört talats om WCAG men för dig som inte gör det är det kanske bara ännu en förkortning i mängden. WCAG står för Web Content Accessibility Guidelines och är världsomfattande rekommendationer för tillgängligt innehåll på webben. De består av 78 kriterier, indelade i tretton riktlinjer och kategoriserade i fyra principer. De fyra principerna är: möjlig att uppfatta, hanterbar, begriplig och robust. Värt att nämna är att de inte är framtagna av vilka som helst, utan av World Wide Web Consortium (W3C). WCAG brukar delas in i tre nivåer: A, AA och ...

  • Hur skapar vi mer tillgängliga och användbara webbsidor

Hur skapar vi mer tillgängliga och användbara webbsidor?

2021-08-10|

Vi lever i en tid som kräver mer och mer digital kunskap av oss. Ungefär 96 procent av svenskarna använder internet men samtidigt finns det många grupper som behöver hjälp med digitala aktiviteter (Internetstiftelsen, 2020). En av de faktorer som kan underlätta användarnas upplevelse är att göra våra hemsidor mer tillgängliga och användbara. Digital service ska vara möjlig att uppfatta, hanterbar, begriplig och robust. Du ska kunna använda en digital service obehindrat även om du har en funktionsnedsättning. För den offentliga sektorn är tillgänglighet ett lagkrav sedan ett år tillbaka men enligt en artikel i Dagens Nyheter kom det ...

Hittar du vad du letar efter?