Tillgänglighet

Digital tillgänglighet innebär att alla ska kunna ta del av tjänster och information på webbplatser och applikationer. Tillgänglighetskraven utgörs av fyra principer. Digital service ska vara: möjlig att uppfatta, hanterbar, begriplig och robust.

Tillgänglighet är ett lagkrav för den offentliga sektorn men även privata aktörer har mycket att vinna på att tillämpa samma principer. Genom att följa en särskild europeisk standard (EN 301 549 V2.1.2), Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1), och lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) kan webbplatser och mobila applikationer leva upp till kraven. Vi hjälper er gärna.

Analys

Vi kan göra en analys av er hemsida med fokus på tillgänglighet och användbarhet. Ni får sedan en tydlig rapport med dess styrkor och där det finns möjlighet för förbättring.

Analys
Handlingsplan

Handlingsplan

Baserat på tillgänglighetsanalysen av er hemsida skapar vi en handlingsplan för att åtgärda de delar som kan förbättras. Det kan vara allt från arbete med länkar, anpassa för mobil eller textalternativ för bilder.

Åtgärder

Till sist utför vi även och åtgärdar de punkter som finns med i handlingsplanen. Vi ser till att er hemsida lever upp till de lagar och krav som finns, inte bara för att göra lagstiftare glada men framför allt era besökare.

Åtgärder

Vad behöver du hjälp med?

Kontakta mig för ett förutsättningslöst samtal

Felix Sahlin

Håkan Jidéus

Digital verksamhetsutveckling