Strategi

Hur vi skapar värde tillsammans

Vi hjälper er att öka försäljning och vinst genom beprövade strategier och aktiviteter för digital marknadsföring. Vi erbjuder tjänster inom strategi, marknad, innehåll och webb. Ni kanske behöver utveckla och designa en webbsida, synas i sociala medier eller göra en tillgänglighetsanalys? Vårt arbete görs för att ni ska kunna nå rätt målgrupp, möta era behov och uppnå era mål.

Hur vi arbetar

1

Analys

Vi analyserar er nuvarande digitala närvaro och marknadsföring, ser var det finns potential för förbättring och vilka steg vi kan ta framåt.

2

Planering

Tillsammans diskuterar vi era mål, förväntningar och ambitioner angående vårt samarbete samt förslag på strategi och handlingsplan.

3

Implementering

Vi går vidare med överenskommen strategi och handlingsplan. Samtidigt ger vi uppdateringen för att ni ska ha möjlighet att ge feedback.

4

Uppföljning

Vi följer upp, optimerar och analyserar arbetet för att säkerställa att vi uppnår önskade mål, resultat och nya behov som uppstår.

Vi utvecklar digitala strategier som definierar konkurrensfördelar och de digitala lösningar som gynnar affärsnyttan och ökad tillväxt.

Analys

Vi hjälper er utföra en klassisk intern-, kund-, konkurrens- och omvärldsanalys. Därifrån går vi vidare med en SWOT analys (styrkor, svagheter, möjligheter, hot), definierar kärnkompetenser och framgångskriterier och avslutar med att identifiera era konkurrensfördelar. Allt i ljuset av er digitala marknadsnärvaro och digitaliseringsmognad.

Analys
Formulera strategin

Formulera strategin

Vilka är era relevanta marknadssegment? Vilka är de övergripande målen? Hur kan de brytas ner och formuleras per marknadssegment? Hur positionerar ni er i förhållande till era konkurrenter för att skapa konkurrensfördelar och hur kan ni utnyttja digitalisering för att nå era strategiska mål?

Vad behöver du hjälp med?

Kontakta mig för ett förutsättningslöst samtal

Felix Sahlin

Håkan Jidéus

Digital verksamhetsutveckling